Nadruk

Informacje zgodnie z § 5 TMG

G. Staehle GmbH u. Co. KG
Mercedesstraße 15
70372 Stuttgart

Siedziba Stuttgart, sąd rejonowy Stuttgart HRA 281

Reprezentowany przez komplementariusza:
Staehle Verwaltungs GmbH
Siedziba Stuttgart, sąd rejonowy Stuttgart HRB 12837

Reprezentowany przez:
Jörg Peter Staehle, Marc Oliver Staehle

Kontakt

Telefon: +49 (0) 7 11 / 95 44 95 0
E-Mail: info@columbus-clean.com

Identyfikator podatkowy VAT

Numer identyfikacji podatkowej zgodnie z § 27 a ustawy o podatku od sprzedaży:
DE147637018

Rozstrzyganie sporów w UE

Komisja Europejska zapewnia platformę internetowego rozstrzygania sporów (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Nasz adres e-mail można znaleźć w powyższej nocie prawnej.

Rozstrzyganie sporów konsumenckich/uniwersalna komisja arbitrażowa

Nie jesteśmy skłonni ani zobowiązani do udziału w postępowaniu w sprawie rozstrzygania sporów przed konsumenckim organem arbitrażowym.

Realizacja

Optymalne programowanie stron internetowych w Stuttgarcie z Agentur Anmut GmbH.